کیسه هوا

نمایندگی مدیران خودرو کد ۱۱۵ گیلان، رشت
 کیسه هوا و عملکرد آن
  • 1399/05/08

کیسه هوا و عملکرد آن

کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی  دراکثر خودروهای مدرن است  در زمانی که خودرو دچار تصادف شود پر از باد شده و به شکل محافظی بین سرنشین و بدنه خودرو  قرار می‌گیرد