شروع به کار خط تولید دسته سیم خودرو در کشور

خط تولید دسته سیم خودرو با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرعامل سایپا در شرکت سایپا گام به بهره برداری رسید. در این خط، هم اکنون 250 نفر به صورت مستقیم اشتغال به کار دارند که از این تعداد 152 نفر از خانواده مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.

بر اساس این گزارش، قرار است تا پایان سال، 600 نفر دیگر نیز با توسعه این خط به کارگیری شوند که عمده آن‌ها از خانواده مدد جویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر نهاد‌های حمایتی خواهند بود. با بهره برداری از این خط 30 درصد به ظرفیت تولید دسته سیم خودرویی کشور افزوده شده و تا پایان سال 40 درصد صرفه جویی ارزی خواهد داشت.

بهره برداری از این خط، گامی در جهت تامین نیازمندی‌های صنعت خودرو کشور به منظور تحقق جهش تولید در خودرو سازی کشور است.