نزول ایران در جدول رده بندی جهانی تولید خودرو

براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری طی سال 2019 در مجموع 91 میلیون و 788 هزار و 681 دستگاه خودرو تولید شده است که این تعداد خودروی تولیدی در قیاس با آمار سال 2018 از افت تولید 5.2 درصدی خبر می‌دهد. آمار تفکیکی تولید خودرو نشان می‌دهد در سال گذشته 67 میلیون و 149 هزار و 196 دستگاه خودروی سواری و 24 میلیون و 637 هزار و 667 دستگاه انواع خودروی تجاری تولید شده است.

آن‌طور که خبرگزاری تسنیم از گزارش سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه خبر می‌دهد در این میان ایران در سال 2019 در رتبه 20 جدول کشورهای تولید‌کننده خودرو قرار گرفت. این درحالی است که در سال پیش از آن ایران در رتبه 18 جهان قرار گرفته بود، بنابراین از نظر تولید خودرو، ایران نسبت به سال 2018 افت 2 پله ای را تجربه کرده است.

ایران در سال گذشته 821 هزار و 60 دستگاه خودرو تولید داشته است، این میزان تولید حکایت از افت 25 درصدی تولید خودرو در ایران نسبت به سال 2018 دارد. این میزان افت تولید، ایران را در جایگاه سوم بیشترین نزول تولید در سال 2019 نسبت به سال پیش از آن قرار می‌دهد. تنها دو کشور صربستان با افت تولید 37.8 درصدی و آرژانتین با افت تولید 32.5 درصدی بالاتر از ایران قرار دارند. آمار تفکیکی تولید خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال گذشته 770 هزار دستگاه خودروی سواری و همچنین 51 هزار و 60 دستگاه خودروی تجاری تولید شده است.