شرایط مدیران خودرو تیگو 5 در رشت

طرح جدید فروش اقساطی محصولات چری ویژه اردیبهشت ماه 99 از سوی مدیران خودرو آغاز شد.

نکات بخشنامه فروش مدیران خودرو

  • حواله صادر شده بنام مشتری در سیستم فروش 72 ساعت اعتبار خواهد داشت. در صورت عدم واریز وجه حواله به حساب شرکت صنایع خودروسازی مدیران و انقضای تاریخ حواله، درخواست مشتری از سیستم قطع حذف خواهد شد.
  • ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (موجود) در سیستم فروش امکان پذیر است.
  • هزینه بیمه شخص ثالث یکساله خودروها برعهده شرکت است.
  • کلیه خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر، گارانتی هستند.
  • کلیه خودروها دارای سرویس اولیه رایگان هستند.
  • کلیه خودروها دارای 2 سال یا 6 نوبت، سرویس رایگان هستند.