شرایط فروش چری ۹۹

شرایط فروش چری ۹۹ خرداد 1399 به صورت نقد و پیش فروش اعلام شد

شرایط پیش فروش تحویل 75 روزه غیرقطعی میباشد.