مبلغ‌ جریمه‌ و کد‌ تخلفات‌ رانندگی‌ در سال ۹۹

توضیح: مبالغی که در جدول بالا ذکر شده برای اکثر شهرهای کشور هست. اما بعضی از این جرایم دو مبلغ متفاوت دیگه هم دارن که در جدول ذکر نشده. برای کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری، مبلغ جریمه ممکنه بالاتر باشه، برای روستاها و راه های روستایی، مبلغ جریمه ممکنه کمتر از مبالغ ذکر شده در جدول باشه.