فروش اقساطی ام وی ام X33S

آخرین شرایط فروش نقد و اقساطی ام وی ام X33S

مدیران خودرو جدیدترین شرایط فروش اعتباری محصولات ام وی ام را منتشر کرد. که شرایط فروش ام وی ام X33S در مدل‌ 99 به شرح ذیل میباشد.

 قیمت نقد X33S در شرکت 294/600/000 هزار تومان است که ملبغ 25% قیمت خودرو در زمان ثبتنام و 15% در ضمان صدور دعوتنامه به نرخ روز پرداخت میگردد . مابقی به صورت اقساط 12 الی 60 ماهه به صورت پرداخت ماهانه یا پرداخت هر3ماه یکبار میباشد.