رئیس شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل قیمت گذاری جدید خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، همچنین قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور چند نفراز اعضا ستاد تنظیم گزارشات دریافتی بررسی و در نهایت تصمیم نهایی اتخاذ می شود.