افزایش جمعیت در مراکز تعویض پلاک و پیشنهاد پلیس

چندی پیش معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در پیشنهادی به ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز تعویض پلاک، اعتیار وکالتنامه‌ها تمدید یا حذف شوند؛ زیرا زمان وکالتنامه‌ها محدود بوده و اعتبار آن‌ها در روز‌های پایانی است.

سرهنگ علی محمدی  گفت: طی مکاتبه‌ای از ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست کردیم درباره اعتبار وکالتنامه‌ها تصمیمات جدیدی اتخاذ نمایند.

وی افزود: مراکز تعویض پلاک پس از یک ماه بازگشایی شده و ازدحام جمعیت در این مراکز شکل گرفته است.

سرهنگ محمدی اظهار کرد: برای انجام امور خودرویی، وکالتنامه با اعتبار، نیاز است که این مسئله باعث عجله مردم برای انجام کار اداری می‌شود.

وی ادامه داد: اگر درباره اعتبار وکالتنامه‌ها تصمیمی گرفته شود، بسیاری از مردم کار‌های خود را به تعویق انداخته و از ازدحام در مراکز تعویض پلاک جلوگیری می‌شود.

وی افزود: خدمت رسانی در این مراکز بر اساس پلاک زوج و فرد انجام می‌شود. همچنین به همراه داشتن دستکش، ماسک و خودکار الزامی است.