چگونه متوجه تمام شدن لنت ترمز شویم

مهم‌ترین سیستم ایمنی خودرو، ترمز خودرو است که به کمک آن سرعت خودرو کاسته می‌شود و از بروز حوادث جلوگیری می‌کند. نحوه عملکرد سیستم ترمز در خودرو‌های مختلف متفاوت است، ولی نحوه کلی آن به این صورت است که با فشردن پدال ترمز، روغن ترمز در کاسه لنت‌ها جریان پیدا می‌کند و لنت ترمز را به حرکت درمی‌آورد. این حرکت لنت ترمز، باعث ایجاد اصطکاک بین لنت و دیسک خودرو می‌شود که در نهایت از سرعت خودرو کاسته می‌شود.

روشهای تشخیص تمام شدن لنت ترمز
1. ترمز خودرو به خوبی عمل نکند یا به اصطلاح کشیده شود
زمانی که از ترمز خودرو در حال حرکت استفاده می‌شود، اگر خودرو به ترمز جواب ندهد که مجبور شویم  پدال ترمز را خیلی فشار دهیم و یا زمانی که ترمز می‌گیریم و خودرو به سمتی کشیده می‌شود، به این معناست که لنت یا لنت‌های ترمز تمام شده و نیاز به تعویض دارد.

2. لرزیدن پدال
زمانی که ترمز عادی گرفته می‌شود، اگر پدال ترمز شروع به لرزیدن یا ضربه زدن به پا کند به این معناست که در سیستم ترمزگیری خودرو یا لنت ترمز مشکلی وجود دارد که به احتمال زیاد، تمام شدن لنت ترمز است.
توجه: در ترمز‌های سریع که در لحظه‌ای راننده قصد توقف خودرو را دارد، اگر پدال بلرزد ممکن است از سیستم‌های ترمز گیری قوی خودرو باشد (مانند ABS). در این صورت لنت ترمز مشکلی ندارد و این یک امر عادی است.

3. صدای سوت لنت ترمز
یکی دیگر از روش‌های تشخیص تمام شدن لنت ترمز خودرو، زمانی است که با ترمز گرفتن صدای سوت یا جیغ از چرخ‌های خودرو به گوش برسد. این صدا می‌تواند از جنس نامرغوب لنت باشد، اما در حالت معمول باید لنت خودرو چک شود. لنت خودرو نباید کمتر از 6 میلیمتر باشد.

4. زمانی که با ترمز گرفتن صدای خرخر به گوش برسد
این صدا را باید بسیار جدی گرفت و سریعا به آن واکنش نشان داد. لنت ترمز دارای یک قطعه فلزی است که هشدار تمام شدن لنت ترمز را می‌دهد. صدای خرخر زمان ترمز گرفتن از تماس قطعه فلزی با روتور است و در صورتی که لنت تعویض نشود روتور آسیب می‌بیند و هزینه بسیار سنگینی برای جبران آن باید پرداخت شود.
اگر این ترمز‌ها زیاد از حد شود و لنت چک نگردد، دو قطعه در تماس با یکدیگر گرم شده و باعث ایجاد دود در هنگام ترمز گرفتن می‌شوند.