آخرین وضعیت اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت

 یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی از آخرین وضعیت کارت‌های سوخت چند منظوره توضیحاتی ارائه داد.

یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی در خصوص آخرین  وضعیت  کارت هایی چند منظوره سوخت گفت: قرار بود سال گذشته قبل از انجام سهمیه بندی بنزین کارت هایی چند منظوره  که هم در قالب عابر بانک و هم در قالب کارت طراحی شود. او ادامه داد:  این کارت های هوشمند جدید به مرور زمان و بر پایه نیاز شخصی افراد قرار بود جایگزین کارت های قبلی  شود و به هیچ وجه نیازی به تعویض اجباری کارت های قدیمی نبود.

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هنوز زمان بندی نهایی اعمال این تغییرات نهایی نشده است، اظهار کرد:  در نسل جدید کارت های هوشمند سوخت ضریب ایمنی (امنیت شبکه) کارت به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا خواهد کرد.