فروش نقدی چری شاسی بلند در رشت

فروش نقدی چری شاسی بلند در رشت برای خودروهای تیگو5 و تیگو7 در خرداد ماه 1399 اعلام شد.